Sprzedaż

Sprzedaż nieruchomości

Przy sprzedaży nieruchomości, warto zwrócić się do specjalisty, który poprowadzi nas przez cały proces transakcyjny. Wsparcie pośrednika przyśpieszy proces realizacji korzystnego przedsięwzięcia.

Czynności, które biura nieruchomości mogą wykonać niezobowiązująco do dalszej współpracy i nieodpłatnie:

 • zebranie informacji na temat zgłoszonej nieruchomości,
 • wsparcie przy oszacowaniu ceny rynkowej lokalu,
 • przedstawienie rożnych możliwości współpracy z biurem - umowa na wyłączność i typu otwartego,
 • poinformowanie o koniecznych dokumentach przy zawieraniu transakcji.

W toku dalszej współpracy w zakresie sprzedaży następuje:

 • zawarcie umowy pośrednictwa, w której przedstawiono wysokość wynagrodzenia dla pośredniczącego biura,
 • poznanie przez pośrednika dokumentów dotyczących nieruchomości,
 • przygotowanie oferty, w tym opis i wykonanie zdjęć,
 • udostępnienie gotowej oferty w systemie wymiany ofert,
 • wysłanie oferty na stronę internetową, własną i innych biur nieruchomości,
 • wyeksportowanie oferty do portali internetowych,
 • przedstawienie nieruchomości potencjalnym klientom,
 • sporządzenie protokołu przekazania nieruchomości,
 • wsparcie w skompletowaniu bieżących dokumentów koniecznych do zawarcia transakcji,
 • uzgodnienie warunków transakcji, pośredniczenie agenta w negocjacjach,
 • poinformowanie o kosztach dotyczących transakcji,
 • podpisanie umowy warunkowej, przedwstępnej lub przeniesienia własności,
 • zorganizowanie spotkania w kancelarii notarialnej, by zawrzeć akt notarialny,
 • pomoc w przepisaniu umów na dostawę mediów.

Opis najbardziej skomplikowanych i długotrwałych etapów kupna nieruchomości:

Można poprawić wygląd mieszkania niskim kosztem, poprzez np.: wymianę uszczelek w kranach, pomalowanie ścian czy zaszpachlowanie dziur po dawno już zdjętych obrazach. Zwykle koszt przeprowadzenia remontu dla samej sprzedaży nie opłaca się, gdyż nowy wystrój lokalu może nie spodobać się i środki wydane na remont mogą się nie zwrócić. Ważną informacją jest to, co pozostaje ewentualnie z wyposażenia na nieruchomości, i za które rzeczy klient ma dodatkowo dopłacić.

Pamiętaj, że agencja pośrednictwa, nie powinna żądać opłat z góry za przyjęcie zlecenia. Pośrednik powinien bezpłatnie przedstawiać mieszkanie chętnym, a nawet towarzyszyć przy oglądaniu lokalu, a jego wynagrodzenie powinno być płatne po wykonaniu zlecenia. Dopiero podpisana umowa pośrednictwa przy kupnie zobowiązuje sprzedającego do zapłaty pośrednikowi. Agent może pracować przy pomocy innych osób, ale te powinny mieć pisemne pełnomocnictwo od pośrednika, że bierze za nich pełną odpowiedzialność.

Podpisanie umowy z pośrednikiem, która określi wzajemne zobowiązania, w tym ewentualne wynagrodzenie. Dokument musi zawierać numer licencji pośrednika odpowiedzialnego za transakcję. Najczęściej podpisywane umowy to tzw. umowy rezultatu.

Wśród rodzajów umów są:

 • Umowa otwarta - właściciel nieruchomości zgłasza chęć jej sprzedaży do kilku biur pośrednictwa i podpisuje kilka umów pośrednictwa typu otwartego. Umowa pośrednictwa typu otwartego zwykle obowiązuje na czas nieokreślony, do znalezienia nabywcy,
 • Umowa na wyłączność - klient zgłaszający ofertę zobowiązuje się współpracować tylko z jednym pośrednikiem. Gdy nieruchomość zostanie sprzedana w okresie trwania umowy, obowiązkiem jest wypłata pośrednikowi wynagrodzenia. Pamiętaj, współpracując z pośrednikiem należy podpisać z nim umowę, nie dopuszczalne są umowy zlecenia.

Pomoże ci w tym rzeczoznawca majątkowy, pośrednik lub możesz zrobić to samodzielnie.

Pamiętaj, pośrednik ma możliwość odbierania odpisów, wypisów które są niezbędne do sprzedaży mieszkania, pozwoli to zaoszczędzić Twój czas.

Tutaj pośrednik może okazać się bardzo pomocny, wielokrotnie uczestniczył on w takich negocjacjach. Poza tym zależy mu na znalezieniu kompromisu między sprzedającym i kupującym.

Jest zawierana, kiedy z różnych względów zawarcie umowy sprzedaży nie jest od razu możliwe, np. gdy przedłużają się formalności związane z otrzymaniem kredytu.

Kiedy nie ma przeszkód w zawarciu umowy sprzedaży, strony mogą udać się do notariusza w celu sporządzenia umowy sprzedaży.

Treść umowy sprzedaży przygotowuje notariusz na podstawie przepisów prawa. Strona kupująca ponosi koszty związane z zakupem mieszkania. Najczęściej na tym etapie następuje moment rozliczenia wynagrodzenia za pośrednictwo.

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, w czasie wydania lokalu, co pozwala rozwiązać umowę z dostawcami mediów. Następnie dopełnienie formalności związanych ze zmianą właściciela mieszkania, np. w zakładzie energetycznym i gazowniczym, u operatora telefonicznego i dostawcy internetu .

Działania przedtransakcyjne

Jeśli będą odpowiadały Ci proponowane warunki zakupu, kolejnym krokiem będzie umówienie spotkania z Kupującym w naszym biurze. Spotkanie służy dokonaniu ostatecznych uzgodnień pomiędzy stronami. W szczególności uzgadniane są: ostateczna cena nieruchomości, sposób płatności, termin przekazania nieruchomości, termin umowy przedwstępnej i końcowej, wysokość zadatku. Podczas spotkania spisywany jest protokół uzgodnień, który służy w późniejszym etapie do przygotowania umowy przedwstępnej lub końcowej sprzedaży. Pośrednik będzie z Tobą w stałym kontakcie przez cały proces sprzedaży nieruchomości.

Zawarcie transakcji

Kolejnym etapem w procesie sprzedaży będzie przygotowanie umowy przedwstępnej (ustalenie wysokości zadatku), zebranie potrzebnych dokumentów, ustalenie terminów, sprawdzenie transakcji pod względem prawnym a w końcu podpisanie aktu notarialnego.

Przekazanie nieruchomości

Na życzenie naszych Klientów nasz doradca może uczestniczyć w przekazaniu nieruchomości Kupującemu. Podczas przekazania nieruchomości podpisywany jest przez strony protokół przekazania nieruchomości.
Należy unikać biur pośrednictwa, które żądają opłat z góry za przyjęcie zlecenia. Pośrednik powinien bez pobierania opłat prezentować mieszkanie chętnym, towarzyszyć przy oglądaniu mieszkania, a jego wynagrodzenie powinno być płatne po wykonaniu zlecenia, zgodnie z podpisaną umową pośrednictwa przy kupnie. Pośrednicy pracują przy pomocy innych osób, ale biorą za nich pełną odpowiedzialność, a osoby te powinny mieć pisemne pełnomocnictwa od pośredników.