Sprzedaż

Sprzedaż nieruchomości

Przy sprzedaży nieruchomości, warto zwrócić się do specjalisty, który poprowadzi nas przez cały proces transakcyjny. Wsparcie pośrednika przyśpieszy proces realizacji korzystnego przedsięwzięcia.

Czynności, które biura nieruchomości mogą wykonać niezobowiązująco do dalszej współpracy i nieodpłatnie:

 • zebranie informacji na temat zgłoszonej nieruchomości,
 • wsparcie przy oszacowaniu ceny rynkowej lokalu,
 • przedstawienie rożnych możliwości współpracy z biurem - umowa na wyłączność i typu otwartego,
 • poinformowanie o koniecznych dokumentach przy zawieraniu transakcji.

W toku dalszej współpracy w zakresie sprzedaży następuje:

 • zawarcie umowy pośrednictwa, w której przedstawiono wysokość wynagrodzenia dla pośredniczącego biura,
 • poznanie przez pośrednika dokumentów dotyczących nieruchomości,
 • przygotowanie oferty, w tym opis i wykonanie zdjęć,
 • udostępnienie gotowej oferty w systemie wymiany ofert,
 • wysłanie oferty na stronę internetową, własną i innych biur nieruchomości,
 • wyeksportowanie oferty do portali internetowych,
 • przedstawienie nieruchomości potencjalnym klientom,
 • sporządzenie protokołu przekazania nieruchomości,
 • wsparcie w skompletowaniu bieżących dokumentów koniecznych do zawarcia transakcji,
 • uzgodnienie warunków transakcji, pośredniczenie agenta w negocjacjach,
 • poinformowanie o kosztach dotyczących transakcji,
 • podpisanie umowy warunkowej, przedwstępnej lub przeniesienia własności,
 • zorganizowanie spotkania w kancelarii notarialnej, by zawrzeć akt notarialny,
 • pomoc w przepisaniu umów na dostawę mediów.

Opis najbardziej skomplikowanych i długotrwałych etapów kupna nieruchomości:

Działania przedtransakcyjne

Jeśli będą odpowiadały Ci proponowane warunki zakupu, kolejnym krokiem będzie umówienie spotkania z Kupującym w naszym biurze. Spotkanie służy dokonaniu ostatecznych uzgodnień pomiędzy stronami. W szczególności uzgadniane są: ostateczna cena nieruchomości, sposób płatności, termin przekazania nieruchomości, termin umowy przedwstępnej i końcowej, wysokość zadatku. Podczas spotkania spisywany jest protokół uzgodnień, który służy w późniejszym etapie do przygotowania umowy przedwstępnej lub końcowej sprzedaży. Pośrednik będzie z Tobą w stałym kontakcie przez cały proces sprzedaży nieruchomości.

Zawarcie transakcji

Kolejnym etapem w procesie sprzedaży będzie przygotowanie umowy przedwstępnej (ustalenie wysokości zadatku), zebranie potrzebnych dokumentów, ustalenie terminów, sprawdzenie transakcji pod względem prawnym a w końcu podpisanie aktu notarialnego.

Przekazanie nieruchomości

Na życzenie naszych Klientów nasz doradca może uczestniczyć w przekazaniu nieruchomości Kupującemu. Podczas przekazania nieruchomości podpisywany jest przez strony protokół przekazania nieruchomości.
Należy unikać biur pośrednictwa, które żądają opłat z góry za przyjęcie zlecenia. Pośrednik powinien bez pobierania opłat prezentować mieszkanie chętnym, towarzyszyć przy oglądaniu mieszkania, a jego wynagrodzenie powinno być płatne po wykonaniu zlecenia, zgodnie z podpisaną umową pośrednictwa przy kupnie. Pośrednicy pracują przy pomocy innych osób, ale biorą za nich pełną odpowiedzialność, a osoby te powinny mieć pisemne pełnomocnictwa od pośredników.